Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Välkommen till KrisRisk

KrisRisk är ett nätverk av ett 30-tal professionella yrkesmänniskor som arbetar med utbildning, övning och konsultationer inom kris- och riskhantering. Vi har en gedigen erfarenhet inom dessa områden och i organisationen finner ni personer som inte bara har egen formell kompetens, utan som också har arbetat med kris- och riskhantering i såväl vardagliga situationer som i kriser och katastrofer.

Vårt kontor finns idag på Käringön i mellersta Bohuslän, men vi arbetar över hela världen!

Läs mer om vår verksamhet