Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Våra tjänster

Tjänst Hur får jag mer info?
Anläggningssäkerhet Kontakta oss
Arbetsmiljöarbete Kontakta oss
Arbetsmiljöarbete, utredningar av olyckor Kontakta oss
Brandsäkerhet, konsultationer/utbildning Kontakta oss
Crisis Management, allmän eller kundanpassad Läs mer här
Debriefing Kontakta oss
Föredrag, föreläsning: Debriefing – är det viktigt? Läs mer här
Föredrag, föreläsning: Krisledning i verkligheten Läs mer här
Föredrag, föreläsning: Är du beredd på det oväntade? Läs mer här
Informationssäkerhet Kontakta oss
Katastrofplanering Kontakta oss
Katastrofpsykologi Kontakta oss
Kommunikation och massmediaträning Kontakta oss
Konsekvens och sårbarhetsanalyser Kontakta oss
Krisberedskapsutbildning, Flygplatser Kontakta oss
Krisberedskapsutbildning, Hamnar/Terminaler Läs mer här
Krisberedskapsutbildning, Industri/Petrokemi Läs mer här
Krisberedskapsutbildning, Kommun/Länsstyrelse Läs mer här
Krisberedskapsutbildning, Marinen/Kustbevakningen Kontakta oss
Krisberedskapsutbildning, Sjöfart/Rederi/Offshore Läs mer här
Krisberedskapsutbildning, Skola Kontakta oss
Krisberedskapsövning, Flygplatser Läs mer här
Krisberedskapsövning, Hamnar/Terminaler Läs mer här
Krisberedskapsövning, Industri/Petrokemi Läs mer här
Krisberedskapsövning, Kommun/Länsstyrelse Kontakta oss
Krisberedskapsövning, Marinen/Kustbevakningen Läs mer här
Krisberedskapsövning, Sjöfart/Rederi/Offshore Läs mer här
Krisberedskapsövning, Skola Kontakta oss
Krishantering, allmän eller kundanpassad Läs mer här
Krisstöd och krishantering Läs mer här
Massmediahantering Kontakta oss
Massmediaträning Kontakta oss
Miljösäkerhetsarbete Kontakta oss
Människan och mänskliga reaktioner Kontakta oss
Omvärldsanalys Kontakta oss
Personsäkerhet Kontakta oss
RescueSim, konsultationer Kontakta oss
RescueSim, simulatorträning Läs mer här
Resesäkerhet Kontakta oss
Risk Management Läs mer här
Riskhantering Läs mer här
Rådgivning/konsultationer inom våra verksamhetsområden Kontakta oss
Signalskydd Kontakta oss
Sjösäkerhet, konsultationer Kontakta oss
Sjösäkerhet, utbildning Kontakta oss
Systematiskt arbetsmiljöarbete Kontakta oss
Systematiskt arbetsmiljöarbete, utredningar av olyckor Kontakta oss
Systematiskt brandskyddsarbete, konsultationer/utbildning Kontakta oss
Systematiskt säkerhetsarbete Läs mer här
Övning, utvärdering av systematiska system Kontakta oss