Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Våra tjänster

När krisen infinner sig i vardagen

Det kan vara allt från att en medarbetare skadas eller i värsta fall förolyckas – till att något helt oväntat, exceptionellt inträffar.
Vad som är en kris varierar givetvis från företag till företag, men när krisen är ett faktum – då står stora värden på spel, allt från mänskliga värden till företagets goodwill som snabbt kan vändas till badwill…. Då är det viktigt att ha en organisation som kan tyda incidenterna som visar på en annalkande kris och som därigenom kan starta upp ett krisledningsarbete och som därigenom förhindrar att krisen utvecklas till en katastrof.

Ett urval av våra tjänster 

Krishantering

Nästan dagligen sker det olyckor och allvarliga händelser i vårt samhälle. Direkt eller indirekt drabbas människor plötsligt och oväntat och tillvaron slås i spillror. Stora värden kan raseras på mycket kort tid - Är du redo att hantera detta?

Läs mer om vår allmänt inriktade krishantering!
Läs mer om vårt koncept för kommunal krishantering!
Läs mer om krishantering inriktat mot petrokemi och industriföretag!
Läs mer om krishantering med inriktning mot hamnar, sjöfart och offshore!

Virtuell simulatorträning

- Öva och träna din personal säkert och kostnadseffektivt!  Vi kan nu som första företag i Sverige tillhandahålla träning och övning i den virtuella världen med träningsprogrammet RescueSim från VSTEP i Holland. Detta ger oss oanade möjligheter att skapa bra scenarier för såväl träning och utbildning av insatspersonal som genomförande av krishanteringsövningar.
Läs mer om RescueSim och vad vi kan göra för er med detta verktyg.

Systematiskt säkerhetsarbete

Systematiskt säkerhetsarbete är ett samlingsbegrepp för ett företag eller organisations organiserade arbete med alla de typer av säkerhetsarbete som ankommer beroende på verksamhetens art.
Läs mer om vad vi kan hjälpa er med inom Systematiskt Säkerhetsarbete! 

Riskhantering

Riskhantering, eller Risk management som man oftast uttrycker det, är ett samlingsnamn för den systematiska verksamhet som man bedriver för att inventera, analysera och förebygga olika typer av risker i en verksamhet. Sover DU gott om natten – eller är detta något som oroar dig?
Läs mer om vad vi kan hjälpa er med inom Riskhantering! 

Utbildning

KrisRisk erbjuder företags- och organisationsanpassade utbildningar i krisledning och krishantering. Vi vill vid en första kontakt verkligen veta vad ni söker för något för att därefter kunna ge er ett skräddarsytt förslag till utbildning – för vår erfarenhet är att många pratar om detta, men få vet vad man egentligen är ute efter. Men lugn – vi guidar er rätt i krishanteringsdjungeln. 

Övning/Utvärdering

KrisRisk har stor erfarenhet i att arrangera övningar samt i att utvärdera befintliga risk- och krisledningssystem. Vi är inte främmande för att sätta upp allt från enklare skrivbordsövningar till komplexa övningsscenarios där företagets, eller organisationens alla funktioner övas. Självklart följs våra övningar upp med en strukturerad utvärdering och med eventuella förslag till hur att förbättra den övade organisationens förmågor.

Föredrag

Vi har en serie föredrag som berör KrisRisk olika arbetsområden. Hör gärna av er till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda! Vårt mest populära föredrag just nu är:  

Den (O)frivillige Krisledaren - hur är det att helt oförberedd kastas in att delta i och leda arbetet vid en kris/katastrof?
Rolf Karlssons föredrag om sina erfarenheter från 100-tals olyckor och uppdrag där förväntningarna på en själv som ledare är enorma. Mycket av temat handlar om vikten av att vara förberedd, så gott det nu går, samt det viktiga efterarbetet med att ta hand om sina medarbetare. Rolf delar såväl positiva som negativa erfarenheter från olika situationer han varit i.

Läs mer på vår sida om våra föredrag.

Konsultationer

Förutom utbildning, övning och validering kan KrisRisk hjälpa ert företag/organisation såsom rådgivare där vi hjälper er att bedöma och utvärdera er krishanteringsförmåga. Vi kan hjälpa er med att se över allt från er dokumentation och organisation till individers förmågor och kompetenser samt er systematik för att utbilda, öva och träna.

Massmediahantering

I många av våra utbildningar och övningar ingår massmediahantering som en naturlig del. Detta eftersom det är en del av händelseförloppet då det inträffar något stort eller oförutsett och som påverkar oss människor eller den miljö vi vistas i. I vårt nätverk finns såväl journalister som människor vilka "utsatts" för det massmediala intresset. Vi kan arrangera såväl utbildning i mediahantering som mediaträning av individer eller grupper.

Resesäkerhet

Har ni tänkt på vad som händer med företaget om en eller flera nyckelpersoner blir sjuka, skadas eller rent av förolyckas? Det är en obehaglig tanke som man lätt vill skjuta åt sidan – men tänk på att de största riskerna finns i vardagen med alla resor som företas. Mot bakgrund av detta har vi tagit fram en utbildning i resesäkerhet som tar upp allt från företagets framtagande av resepolicys till ren säkerhetsutbildning för resenären.

Läs mer

Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt Lagen om skydd mot olyckor. Alla som äger eller som är nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Det ställs särskilt stora krav på hotell, restauranger och andra offentliga byggnader där det vistas många människor som inte känner till miljön såväl. KrisRisk levererar denna tjänst i samarbete med Knoden AB.

Läs mer på Knodens hemsida!